Entsendeplattform

Profese pracovníků s kamenem / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,95 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 10,35 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,84 €do 14,74 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: do 15,04 €


Odměna učňů
Kameníci Pracovníci s kamenem mezi pomocnými pracovníky ve stavebnictví
v 1. roce učení: 5,61 € 4,53 €
ve 2. roce učení: 7,23 € 6,74 €
ve 3. roce učení: 10,43 € 10,08 €
ve 4. roce učení: 12,10 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: kdykoli až 3 týdny
  • Zaměstnavatel: kdykoli až 3 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do tří měsíců, protože jinak zanikají! Při včasném uplatnění zůstává tříletá promlčecí lhůta.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Upozornění: může se uplatnit i zákon o dovolené a odstupném (BUAG)

Weiterempfehlen