Entsendeplattform

Kamnoseška in keramična industrija / Kurzübersicht

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivnih pogodbah za 2,60%
  • Dejanske plače: povišanje za 2,45 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 1.539,00 do 1.990,99 €
  • Kvalificirana dela: od 1.539,00 € do 2.292,56 €
  • Visokokvalificirana dela: od 1.781,96 € do 2.385,08 €


Nadomestilo za vajence
Industrija betona in montažnih delov/industrija cementa/industrija opek in montažnih delov
v 1. letu vajeništva: 872,41 €
v 2. letu vajeništva: 1.308,61 €
v 3. letu vajeništva: 1.744,82 €
v 4. letu vajeništva: 1.962,92 €
Industrija apnenca, sadra, krede, peska, proda, kremena in transportni beton, glinokop surove gline, izdelki iz kaolina/Zgornja Avstrija Industrija trde kamnine/industrija trde kamnine v regiji Waldviertel
v 1. letu vajeništva: 865,73 €
v 2. letu vajeništva: 1.298,59 €
v 3. letu vajeništva: 1.731,46 €
v 4. letu vajeništva: 1.947,89 €
Salzburška industrija za marmor
v 2. letu vajeništva: 1.335,67 €
v 3. letu vajeništva: 1.780,89 €
v 4. letu vajeništva: 2.003,50 €
Industrija ognjevarnih izdelkov in elektrokeramike (Gradiščansko, Spodnja Avstrija)
v 1. letu vajeništva: 826,32 €
v 2. letu vajeništva: 1.239,47 €
v 3. letu vajeništva: 1.652,63 €
Industrija elektroporcelana (Štajerska)
v 1. letu vajeništva: 824,31 €
v 2. letu vajeništva: 1.236,47 €
v 3. letu vajeništva: 1.648,62 €
Industrija elektroporcelana (Tirolska)
v 1. letu vajeništva: 774,88 €
v 2. letu vajeništva: 1.162,32 €
v 3. letu vajeništva: 1.549,76 €
Industrija okrasne keramike
v 1. letu vajeništva: 615,90 €
v 2. letu vajeništva: 923,84 €
v 3. letu vajeništva: 1.231,79 €


Dodatki
npr. dodatek za nočne ure


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od dnevno ob zaključku dela do 8 tednov
  • Delodajalci: od dnevno ob zaključku dela do 8 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki v roku 12 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! V primeru pravočasnega uveljavljanja velja triletni zastaralni rok.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredna plačila: božičnica in regres.
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka.

Weiterempfehlen