Entsendeplattform

Kamenársky a keramický priemysel / Kurzübersicht

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych platov kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 1,7 %
  • Skutočná výška platov: Zvýšenie o 1,6 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 9,70 € do 12,63 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 9,70 € do 14,17 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 9,76 € do 15,02 €


Odmeny učňov
Betónový priemysel a výroba prefabrikátov/výroba cementu/výroba tehál a prefabrikátov
v 1. ročníku: 5,49 €
v 2. ročníku: 8,24 €
v 3. ročníku: 10,98 €
v 4. ročníku 12,36 €
Vápenársky, sadrový, kriedový, štrkový, pieskový, kýzový priemysel, výroba kremenného piesku, odvetvie prepravy betónu, surové hlinoviská, kaolínové doly/Horné Rakúsko fajansový priemysel/fajansový priemysel vo Waldviertel
v 1. ročníku: 5,45 €
v 2. ročníku: 8,17 €
v 3. ročníku: 10,90 €
v 4. ročníku 12,26 €
Salzburský mramorový priemysel
v 1. ročníku: 5,61 €
v 2. ročníku: 8,41 €
v 3. ročníku: 11,22 €
v 4. ročníku 12,62 €
Výroba žiaruvzdorných materiálov a elektrokeramický priemysel (Burgenland, Dolné Rakúsko)
v 1. ročníku: 5,20 €
v 2. ročníku: 7,80 €
v 3. ročníku: 10,40 €
Elektroporcelánový priemysel (Štajersko)
v 1. ročníku: 5,19 €
v 2. ročníku: 7,78 €
v 3. ročníku: 10,38 €
Elektroporcelánový priemysel (Tirolsko)
v 1. ročníku: 4,88 €
v 2. ročníku: 7,32 €
v 3. ročníku: 9,76 €
Dekoračný keramický priemysel
v 1. ročníku: 3,88 €
v 2. ročníku: 5,82 €
v 3. ročníku: 7,76 €


Príplatky
napr. príplatky za nočnú prácu


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od denného ukončenia práce po 8 týždňov
  • Zamestnávateľ: od denného ukončenia práce po 8 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť ústne alebo písomne uplatnené do 12 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri včasnom podaní zostáva zaručená trojročná premlčacia doba.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálne príplatky: Vianočný a dovolenkový bonus.
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej krajiny.

Weiterempfehlen