Entsendeplattform

Kamenársky a keramický priemysel / Kurzübersicht

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych platov kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 3,35 %
  • Skutočná výška platov: Zvýšenie o 3,20 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 9,53 € do 12,41 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 9,53 € do 13,93 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 9,59 € do 14,76 €


Odmeny učňov
Betónový priemysel a výroba prefabrikátov/výroba cementu/výroba tehál a prefabrikátov
v 1. ročníku: 5,40 €
v 2. ročníku: 8,10 €
v 3. ročníku: 10,80 €
v 4. ročníku 12,15 €
Vápenársky, sadrový, kriedový, štrkový, pieskový, kýzový priemysel, výroba kremenného piesku, odvetvie prepravy betónu, surové hlinoviská, kaolínové doly/Horné Rakúsko fajansový priemysel/fajansový priemysel vo Waldviertel
v 1. ročníku: 5,36 €
v 2. ročníku: 8,03 €
v 3. ročníku: 10,71 €
v 4. ročníku 12,05 €
Salzburský mramorový priemysel
v 1. ročníku: 5,51 €
v 2. ročníku: 8,27 €
v 3. ročníku: 11,02 €
v 4. ročníku 12,40 €
Výroba žiaruvzdorných materiálov a elektrokeramický priemysel (Burgenland, Dolné Rakúsko)
v 1. ročníku: 5,11 €
v 2. ročníku: 7,67 €
v 3. ročníku: 10,22 €
Elektroporcelánový priemysel (Štajersko)
v 1. ročníku: 5,10 €
v 2. ročníku: 7,65 €
v 3. ročníku: 10,20 €
Elektroporcelánový priemysel (Tirolsko)
v 1. ročníku: 4,80 €
v 2. ročníku: 7,19 €
v 3. ročníku: 9,59 €
Dekoračný keramický priemysel
v 1. ročníku: 3,81 €
v 2. ročníku: 5,72 €
v 3. ročníku: 7,62 €


Príplatky
napr. príplatky za nočnú prácu


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od denného ukončenia práce po 8 týždňov
  • Zamestnávateľ: od denného ukončenia práce po 8 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť ústne alebo písomne uplatnené do 12 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri včasnom podaní zostáva zaručená trojročná premlčacia doba.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálne príplatky: Vianočný a dovolenkový bonus.
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej krajiny.

Weiterempfehlen