Entsendeplattform

Przemysł kamieniarski i ceramiczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,1%
  • Istniejące płace: Podwyżka o 2%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 9,91 € do 12,90 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,91 € do 14,47 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 9,97 € do 15,34 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Przemysł betonowy i prefabrykatów / przemysł cementowy / przemysł cegielniczy i prefabrykatów
w 1. roku nauki: 5,61 €
w 2. roku nauki: 8,41 €
w 3. roku nauki: 11,22 €
w 4. roku nauki: 12,62 €
Przemysł wapienny, gipsowy, tłuczniowy, piaskowy, żwirowy, piasku kwarcowego i betonu transportowanego, kopalnie gliny surowej, zakłady kaolinu / przemysł kamienia twardego Górnej Austrii / przemysł kamienia twardego rejonu Waldviertel
w 1. roku nauki: 5,56 €
w 2. roku nauki: 8,35 €
w 3. roku nauki: 11,13 €
w 4. roku nauki: 12,52 €
Salzburski przemysł marmuru
w 1. roku nauki: 5,73 €
w 2. roku nauki: 8,59 €
w 3. roku nauki: 11,46 €
w 4. roku nauki: 12,89 €
Przemysł ceramiki ogniotrwałej i elektrotechnicznej (Burgenland, Dolna Austria)
w 1. roku nauki: 5,31 €
w 2. roku nauki: 7,97 €
w 3. roku nauki: 10,62 €
Przemysł porcelany elektrotechnicznej (Styria)
w 1. roku nauki: 5,30 €
w 2. roku nauki: 7,95 €
w 3. roku nauki: 10,60 €
Przemysł porcelany elektrotechnicznej (Tyrol)
w 1. roku nauki: 4,98 €
w 2. roku nauki: 7,48 €
w 3. roku nauki: 9,97 €
Przemysł ceramiki ozdobnej
w 1. roku nauki: 3,96 €
w 2. roku nauki: 5,95 €
w 3. roku nauki: 7,93 €


Dodatki
np. dodatek za pracę w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od jednodniowego na koniec pracy do 8 tygodni
  • przez pracodawcę: od jednodniowego na koniec pracy do 8 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej w przeciągu 12 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku wysunięcia roszczeń w terminie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy i urlopowy.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego.