Entsendeplattform

Przemysł kamieniarski i ceramiczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,35%
  • Istniejące płace: Podwyżka o 3,20%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 9,53 € do 12,41 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,53 € do 13,93 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 9,59 € do 14,76 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Przemysł betonowy i prefabrykatów / przemysł cementowy / przemysł cegielniczy i prefabrykatów
w 1. roku nauki: 5,40 €
w 2. roku nauki: 8,10 €
w 3. roku nauki: 10,80 €
w 4. roku nauki: 12,15 €
Przemysł wapienny, gipsowy, tłuczniowy, piaskowy, żwirowy, piasku kwarcowego i betonu transportowanego, kopalnie gliny surowej, zakłady kaolinu / przemysł kamienia twardego Górnej Austrii / przemysł kamienia twardego rejonu Waldviertel
w 1. roku nauki: 5,36 €
w 2. roku nauki: 8,03 €
w 3. roku nauki: 10,71 €
w 4. roku nauki: 12,05 €
Salzburski przemysł marmuru
w 1. roku nauki: 5,51 €
w 2. roku nauki: 8,27 €
w 3. roku nauki: 11,02 €
w 4. roku nauki: 12,40 €
Przemysł ceramiki ogniotrwałej i elektrotechnicznej (Burgenland, Dolna Austria)
w 1. roku nauki: 5,11 €
w 2. roku nauki: 7,67 €
w 3. roku nauki: 10,22 €
Przemysł porcelany elektrotechnicznej (Styria)
w 1. roku nauki: 5,10 €
w 2. roku nauki: 7,65 €
w 3. roku nauki: 10,20 €
Przemysł porcelany elektrotechnicznej (Tyrol)
w 1. roku nauki: 4,80 €
w 2. roku nauki: 7,19 €
w 3. roku nauki: 9,59 €
Przemysł ceramiki ozdobnej
w 1. roku nauki: 3,81 €
w 2. roku nauki: 5,72 €
w 3. roku nauki: 7,62 €


Dodatki
np. dodatek za pracę w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od jednodniowego na koniec pracy do 8 tygodni
  • przez pracodawcę: od jednodniowego na koniec pracy do 8 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej w przeciągu 12 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku wysunięcia roszczeń w terminie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy i urlopowy.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego.

Weiterempfehlen