Entsendeplattform

Kamenický a keramický průmysl / Kurzübersicht

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 2,1 %
  • Stávající mzdy: Zvýšení o 2 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 9,91 € do 12,90 €
  • Kvalifikované činnosti: od 9,91 € do 14,47 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 9,97 € do 15,34 €


Odměna učňů
Betonářský průmysl a výroba prefabrikátů / cementářský průmysl / výroba cihel a prefabrikátů
1. rok učení: 5,61 €
2. rok učení: 8,41 €
3. rok učení: 11,22 €
ve 4. roce učení: 12,62 €
Vápno, sádra, křída, štěrk, písek, drobný štěrk, křemen a přeprava betonu, těžba hlíny, kaolin / Horní Rakousko Kamenářský průmysl / kamenářský průmysl v oblasti Waldviertler
1. rok učení: 5,56 €
2. rok učení: 8,35 €
3. rok učení: 11,13 €
ve 4. roce učení: 12,52 €
Těžba mramoru v Salcbursku
1. rok učení: 5,73 €
2. rok učení: 8,59 €
3. rok učení: 11,46 €
ve 4. roce učení: 12,89 €
Výroba nehořlavých a elektrických keramických výrobků (Burgenland, Dolní Rakousko)
1. rok učení: 5,31 €
2. rok učení: 7,97 €
3. rok učení: 10,62 €
Výroba porcelánu pro elektroinstalace (Štýrsko)
1. rok učení: 5,30 €
2. rok učení: 7,95 €
3. rok učení: 10,60 €
Výroba porcelánu pro elektroinstalace (Tyrolsko)
1. rok učení: 4,98 €
2. rok učení: 7,48 €
3. rok učení: 9,97 €
Výroba dekorační keramiky
1. rok učení: 3,96 €
2. rok učení: 5,95 €
3. rok učení: 7,93 €


Příplatky
např. příplatek za práci v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: denně až do ukončení práce do 8 týdnů
  • Zaměstnavatel: denně až do ukončení práce do 8 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny ústně nebo písemně do dvanácti měsíců, protože jinak zanikají! Při včasném uplatnění zůstává tříletá promlčecí lhůta.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Zvláštní platby: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem.