Entsendeplattform

Kamenický a keramický průmysl / Kurzübersicht

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 3,35 %
  • Stávající mzdy: Zvýšení o 3,20 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 9,53 € do 12,41 €
  • Kvalifikované činnosti: od 9,53 € do 13,93 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 9,59 € do 14,76 €


Odměna učňů
Betonářský průmysl a výroba prefabrikátů / cementářský průmysl / výroba cihel a prefabrikátů
1. rok učení: 5,40 €
2. rok učení: 8,10 €
3. rok učení: 10,80 €
ve 4. roce učení: 12,15 €
Vápno, sádra, křída, štěrk, písek, drobný štěrk, křemen a přeprava betonu, těžba hlíny, kaolin / Horní Rakousko Kamenářský průmysl / kamenářský průmysl v oblasti Waldviertler
1. rok učení: 5,36 €
2. rok učení: 8,03 €
3. rok učení: 10,71 €
ve 4. roce učení: 12,05 €
Těžba mramoru v Salcbursku
1. rok učení: 5,51 €
2. rok učení: 8,27 €
3. rok učení: 11,02 €
ve 4. roce učení: 12,40 €
Výroba nehořlavých a elektrických keramických výrobků (Burgenland, Dolní Rakousko)
1. rok učení: 5,11€
2. rok učení: 7,67€
3. rok učení: 10,22€
Výroba porcelánu pro elektroinstalace (Štýrsko)
1. rok učení: 5,10 €
2. rok učení: 7,65 €
3. rok učení: 10,20 €
Výroba porcelánu pro elektroinstalace (Tyrolsko)
1. rok učení: 4,80 €
2. rok učení: 7,19 €
3. rok učení: 9,59 €
Výroba dekorační keramiky
1. rok učení: 3,81 €
2. rok učení: 5,72 €
3. rok učení: 7,62 €


Příplatky
např. příplatek za práci v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: denně až do ukončení práce do 8 týdnů
  • Zaměstnavatel: denně až do ukončení práce do 8 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny ústně nebo písemně do dvanácti měsíců, protože jinak zanikají! Při včasném uplatnění zůstává tříletá promlčecí lhůta.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Zvláštní platby: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem.

Weiterempfehlen