Entsendeplattform

Przemysł tartaczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,45%
  • Istniejące płace: podwyżka o 3,25%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: 11,18 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 11,48 € do 12,79 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 12,79 € do 12,79 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Przemysł tartaczny
w 1. roku nauki: 4,60 €
w 2. roku nauki: 6,90 €
w 3. roku nauki: 9,20 €
w 4. roku nauki: 10,35 €


Dodatki
np. dodatek za nocną zmianę, a w razie pracy na dwie zmiany za godziny pracy w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 9 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 9 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej lub ustnej w przeciągu 4 miesięcy w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia, natomiast po zakończeniu stosunku zatrudnienia roszczeń płacowych wynikających z umowy w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym razie roszczenia te przepadają!. Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 18 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego.

Weiterempfehlen