Entsendeplattform

Pilařský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 3,45 %
  • Stávající mzdy: Zvýšení o 3,25 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 11,18 €
  • Kvalifikované činnosti: od 11,48 € do 12,79 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 12,79 € do 13,52 €


Odměna učňů
Pilařský průmysl
1. rok učení: 4,60 €
2. rok učení: 6,90 €
3. rok učení: 9,20 €
4. rok učení: 10,35 €


Příplatky
např. příplatek za práci v noci a ve dvousměnném provozu za práci v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 9 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 9 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli v přímém pracovním poměru musí být uplatněny do čtyř měsíců, po ukončení pracovního poměru musí být smluvní mzdové nároky uplatněny do tří měsíců ústně nebo písemně, protože jinak zanikají! Neúspěšně uplatněné nároky zanikají, pokud nejsou do 18 měsíců od prvního vznesení uplatněny soudně.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Zvláštní platby: příspěvek na dovolenou a vánoční odměna.
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem.

Weiterempfehlen