Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 8,50 %, najmenej € 200,00
  • Zvýšenie príplatkov o 8,50 %


Minimálna mzda
  • šofér z povolania bez ukončeného vzdelania: € 589,20 v hrubom týždenne
  • šofér z povolania so záverečnou skúškou: € 593,20 v hrubom týždenne (v prvom roku príslušnosti k podniku)


Prídavky/Príplatky
Príplatok za sťažené podmienky, za prácu na zmeny, za prácu v špinavom prostredí


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %
práca v noci od polnoci do 5 hod ráno: príplatok 100 %


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:

menej ako 1 mesiac príslušnosti k podniku 1 týždeň
menej ako 1 rok príslušnosti k podniku 2 týždne
menej ako 5 rokov príslušnosti k podniku 3 týždne
menej ako 10 rokov príslušnosti k podniku 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky musia byť
zapísané
do 3 mesiacov
po splatnosti


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu po 20 služobných rokoch