Entsendeplattform

Soukromí autobusoví dopravci / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 1,5 %
  • Zvýšení příplatků o 1,5 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Profesionální řidiči bez dokončeného vzdělání: € 525,20 hrubého týdně
  • Profesionální řidiči s ukončeným vzděláním: € 526,80 hrubého týdně (v prvním roce příslušnosti k podniku)


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci na směny, příplatek za práci ve znečištěném prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %
Noční hodiny 24 hod až 5 hod: příplatek 100 %


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

> 1 měsíc příslušnosti k podniku 1 týden
> 1 rok příslušnosti k podniku 2 týdny
> 5 let příslušnosti k podniku 3 týdny
> 10 let příslušnosti k podniku 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Nároky musí být uplatněny doporučeně do 3 měsíců od splatnosti.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance po 20 odpracovaných letech

Weiterempfehlen