Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1.1.2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 8,50 %, minimálně € 200,00
  • Zvýšení příplatků o 8,50 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Profesionální řidiči bez dokončeného vzdělání: € 589,20 hrubého týdně
  • Profesionální řidiči s ukončeným vzděláním: € 593,20 hrubého týdně (v prvním roce příslušnosti k podniku)


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci na směny, příplatek za práci ve znečištěném prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %
Noční hodiny 24 hod až 5 hod: příplatek 100 %


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

> 1 měsíc příslušnosti k podniku 1 týden
> 1 rok příslušnosti k podniku 2 týdny
> 5 let příslušnosti k podniku 3 týdny
> 10 let příslušnosti k podniku 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Nároky musí být uplatněny
doporučeně
do
3 měsíců
od splatnosti.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance po 20 odpracovaných letech