Entsendeplattform

Obkladač / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,1 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 12,75 € do 13,74 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 13,88 € do 14,76 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 16,05 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 6,42 €
v 2. ročníku: 9,63 €
v 3. ročníku: 12,84 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: kedykoľvek až do 3 týždňov
  • Zamestnávateľ: kedykoľvek až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok: Vianočný príplatok
  • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)

Weiterempfehlen