Entsendeplattform

Brukarz / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 2,1 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 12,75 € do 13,74 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 13,88 € do 14,76 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 16,05 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 6,42 €
w 2. roku nauki: 9,63 €
w 3. roku nauki: 12,84 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od natychmiastowego do 3 tygodni
  • przez pracodawcę: od natychmiastowego do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.
  • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG

Weiterempfehlen