Entsendeplattform

Rakúske železničné podniky / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Platové rozpočty sa zvýšia o 3,7% (1.11.2021).
  • Skutočné platy sa zvýšia o 3,7% (1.11.2021).
  • Valorizovateľné zamestnanecké výhody sa zvýšia o 3,7% (1.11.2021).


Minimálna mzda
Klasifikuje sa podľa používateľskej skupiny, kolektívna zmluva pozná 10 používateľských skupín (A – J). A je najnižšia, J je najvyššia používateľská skupina.
Minimálna mzda:
  • Normálny pracovný čas – 40 hodín: € 1 878,24 € (1.11.2021)
  • Normálny pracovný čas – 38,5 hodín € 1 820,18 € (1.11.2021)


Príplatky
Nočné príplatky, príplatky za nedeľu a štátny sviatok


Pracovný čas
Normálny týždenný pracovný čas je
spravidla
40 hodín
, môže sa však po dohode s prevádzkou jednotne znížiť na 38,5 hodín.
Príplatok za nadčasy
: 50 %


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:

až do 2 roky 6 týždňov
> 2 roky až < 5 rokov 2 mesiace
> 5 rokov až < 15 rokov 3 mesiace
> 15 rokov až < 25 rokov 4 mesiace
> 25 rokov 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky musia byť uplatnené
do 9 mesiacov
po splatnosti, príp. oznámení.
Po ukončení pracovného pomeru musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu