Entsendeplattform

Austriackie przedsiębiorstwa kolejowe / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podstawy wynagrodzeń podwyższono o 3,7% (1.11.2021).
  • Obowiązujące wynagrodzenia podwyższono o 3,7% (1.11.2021).
  • Dodatkowe pobory podlegające waloryzacji podwyższono o 3,7% (1.11.2021).


Płaca minimalna/pensja minimalna
Zaszeregowanie następuje wg grup zatrudnienia; zbiorowy układ pracy wyróżnia 10 grup zatrudnienia (A-J). A jest „najniższą”, J „najwyższą” grupą zatrudnienia.
Płaca minimalna:
  • Normalny wymiar czasu pracy 40 godzin: € 1878,24 (1.11.2021)
  • Normalny wymiar czasu pracy 38,5 godziny: € 1820,18 (1.11.2021)


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w niedziele i święta


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
z reguły
40 godzin
, jednak w wyniku uzgodnień zakładowych może zostać jednolicie obniżony do 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny
: 50%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:

do 2 lat 6 tygodni
> 2 lat do < 5 lat 2 miesiące
> 5 lat do < 15 lat 3 miesiące
> 15 lat do < 25 lat 4 miesiące
> 25 lat 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń należy dochodzić
w przeciągu 9 miesięcy
po terminie ich wymagalności lub ujawnieniu.
Po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia roszczeń należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe