Entsendeplattform

Rakouské spolkové dráhy / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 7. 2015


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení platů podle kolektivní smlouvy o 1,9 %, nejméně však 55,00 €
  • Zvýšení skutečných platů o 1,9 %, nejméně však 55,00 €
  • Zvýšení vedlejších příjmů o 1,9 %


Minimální mzda / minimální plat
Pro pracovníky, kteří k drahám nastoupili do 31. 12. 2003, platí ustanovení Všeobecných smluvních podmínek (AVB). Minimální mzda vyplývá ze zařazení do platové třídy, podle tzv. „principu pořadového čísla“ (cca 500 pořadových čísel).
Pro pracovníky, kteří k drahám nastoupili v období od roku 2004 do roku 2010, platí ustanovení Služebního a mzdového řádu (DBO), přičemž minimální mzda vyplývá též ze zařazení do platové třídy, podle tzv. „principu pořadového čísla“ (cca 30 pořadových čísel).
Pro pracovníky, kteří nastoupili v období od roku 2011, platí kolektivní smlouva pro železnice (KollV EU). Minimální odměna zde vyplývá ze zařazení do jedné z deseti tříd zaměstnání.
Minimální plat pro pracovníky, kteří nastoupili od roku 2011.
  • Běžná pracovní doba v délce 40 hodin: € 1 614,02
  • Běžná pracovní doba v délce 38,5 hodiny: € 1 563,16


Odměna učňů
U ÖBB je 21 možných učebních oborů, proto výše odměny závisí na zvoleném oboru.


Příplatky/přirážky
Přídavek na děti, příplatek za odpracovaná služební léta, funkční paušál


Pracovní doba
Týdenní běžná pracovní doba činí 38,5 hodin (avšak ustanovení o převodu pro zaměstnance s AVB: právo na výběr, zda bude dále pracovat 40 hodin, nebo 38,5 hodiny).
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 200 %.


Výpovědní lhůty
Pro zaměstnance s AVB (v případě nedefinitivního určení):
jak pro dělnické profese, tak pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 2 let 6 týdnů
více než 2 roky až 5 let 2 měsíce
více než 5 let až 15 let 3 měsíců
více než 15 let až 25 let 4 měsíců
více než 25 let 5 měsíců
Pro zaměstnance s DBO nebo KollV EU:
Pro dělnické profese i technicko-hospodářské pracovníky platí výpovědní lhůty podle § 38 DBO, příp. § 34 kolektivní smlouvy pro železnice (v podstatě podle § 20 zákona o zaměstnancích).


Upozornění: zánik nároků
AVB: tříletá zákonná promlčecí lhůta.
DBO/KollV-EU: Nároky v rámci aktuálního pracovního poměru je nutné písemně uplatnit do devíti měsíců; nároky po ukončení pracovního poměru musí být uplatněny do tří měsíců (výjimka: odstupné: tříletá promlčecí lhůta).


Další vymoženosti sociální politiky
  • AVB: čtvrtletní zvláštní platby
  • DBO/KollV-EU: Splatnost za 1. kalendářní pololetí je 10. 6. a za 2. kalendářní pololetí je 10. 12.