Entsendeplattform

Industrija predelave in zamrzovanja sadja in zelenjave / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 12. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi v vseh kategorijah za 3,0 %
  • Povišanje dodatka za delovno dobo v vseh kategorijah za 2,20 % - 5,30 %
  • Ugodnejša določba za ohranitev preplačila
  • Povišanje nadomestil za vajence in dnevnic
  • Božičnica izračunana z višjo plačo


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.536,40 € do 1.725,11 €
  • Kvalificirana dela: od 1.840,34 € do 2.089,17 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 780,10
v 2. letu vajeništva: € 1.000,00
v 3. letu vajeništva: € 1.329,40
v 4. letu vajeništva: € 1.396,00


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov
Za delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
  • Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v 5 mesecih po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade

Weiterempfehlen