Entsendeplattform

Ovocinárstvo, zušľachťovanie zeleniny a mraziarenský priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 12. 2018


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ vo všetkých kategóriách o 3,0 %
  • Zvýšenie príplatku za odpracované roky vo všetkých kategóriách o 2,20 % - 5,30 %
  • Doložka najvyšších výhod na zachovanie preplatkov
  • Zvýšenie odmien učňov a stravného
  • Vianočný bonus bude vychádzať z vyššej mzdy


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 536,40 € do 1 725,11 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 840,34 € do 2 089,17 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 780,10
v 2. ročníku: € 1 000,00
v 3. ročníku: € 1 329,40
v 4. ročníku: € 1 396,00


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
  • Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen