Entsendeplattform

Ovocinárstvo, zušľachťovanie zeleniny a mraziarenský priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o Ø 1,49 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 1,8 %
  • Doložka najvyšších výhod na zachovanie preplatkov


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 594,85 € do 1 790,24 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 910,48 € do 2 164,32 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 813,30
v 2. ročníku: € 1 042,45
v 3. ročníku: € 1 385,80
v 4. ročníku: € 1 455,25


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
  • Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen