Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 8,0 % - 8,5 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 8,5 %
  • Doložka najvyšších výhod na zachovanie preplatkov


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 775,21 € do 2 000,66 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 124,24 € do 2 404,80 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 1 085,00
v 2. ročníku: € 1 193,50
v 3. ročníku: € 1 540,70
v 4. ročníku: € 1 627,50


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
  • Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu