Entsendeplattform

Zpracování ovoce a zeleniny a mrazírenská činnost / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o Ø 2,95 %
 • Zvýšení odměny učňů
  v 1. roce učení: 22,96 %
  ve 2. roce učení: 5,52 %
  ve 3. roce učení: 2,47 %
  ve 4. roce učení: 3,08 %
 • Doložka o zvýhodnění pro zachování při přeplatku


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 1 643,28 € do 1 843,68 €
 • Kvalifikované činnosti: od 1 967,26 € do 2 226,11 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 1 000,00
ve 2. roce učení: € 1 100,00
ve 3. roce učení: € 1 420,00
ve 4. roce učení: € 1 500,00


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
 • Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do pěti měsíců od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Odměna při životním výročí zaměstnance