Entsendeplattform

Zpracování ovoce a zeleniny a mrazírenská činnost / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o Ø 1,49 %
  • Zvýšení odměny učňů o 1,8 %
  • Doložka o zvýhodnění pro zachování při přeplatku


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 594,85 € do 1 790,24 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1 910,48 € do 2 164,32 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 813,30
ve 2. roce učení: € 1 042,45
ve 3. roce učení: € 1 385,80
ve 4. roce učení: € 1 455,25


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
  • Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do pěti měsíců od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance

Weiterempfehlen