Entsendeplattform

Odvetvie ovocinárstva, zušľachťovania zeleniny a mraziarenstva / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 7,6 %
  • Zvýšenie príplatkov za odpracované roky o 7,6 %
  • Zachovanie doložky najvyšších výhod


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 794,05 € do 1 942,69 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 001,25 € do 2 338,85 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 864,15 €
v druhom ročníku: 1 116,10 €
v treťom ročníku: 1 368,06 €


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
menej ako 5 rokov 2 týždne
viac ako 5 rokov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme dovolenkového bonusu