Entsendeplattform

Odvetvie ovocinárstva, zušľachťovania zeleniny a mraziarenstva / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 2,7 %
  • Zvýšenie príplatkov za odpracované roky o 2,7 %
  • Zachovanie doložky najvyšších výhod


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 667,33 € do 1 805,47 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 859,90 € do 2 173,65 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 803,11 €
v druhom ročníku: 1 037,27 €
v treťom ročníku: 1 271,43 €


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
menej ako 5 rokov 2 týždne
viac ako 5 rokov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme dovolenkového bonusu