Entsendeplattform

Zpracování ovoce a zeleniny a mrazírenská činnost / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,7%
  • Zvýšení odměny učňů o 2,7%
  • Zachování doložky o zvýhodnění


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 667,33 € do 1 805,47 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1 859,90 € do 2 173,65 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 803,11 €
ve 2. roce učení: 1 037,27 €
ve 3. roce učení: 1 271,43 €


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
do 6 měsíců 1 týden
až 5 let 2 týdny
déle než 5 let 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
do tří měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní platba příspěvku na dovolenou