Entsendeplattform

Mlynárstvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zamestnancov súkromného sektora, tlače, novinárov a papierenského priemyslu (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 08. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd podľa KZ o 2,6 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 3,0 %
 • Zachovanie preplatkov


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 553,36 € do 1 856,03 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 383,40 € do 2 620,40 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 3 122,12 € do 4 471,98 €


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v 1. ročníku: € 632,35 € 846,27
v 2. ročníku: € 847,82 € 1 136,88
v 3. ročníku: € 1 147,80 € 1 414,12
v 4. ročníku: € 1 551,99 € 1 643,72

Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. novembri 1990 po dosiahnutí 18 roku alebo po zloženej záverečnej skúške.


Prídavky/Príplatky
Príplatok za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 % pri deliteli základného platu 1/142,5.


Výpovedná lehota
Platí výpovedná lehota § 20 zákona o zamestnancoch
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca: 1 mesiac, pozor: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Preukázanie predošlých pracovných pomerov na započítanie odpracovanej doby – zánik po 2 mesiacoch
 • Pohľadávky na odmeny za nadčas sa musia uplatniť do 4 mesiacov.
 • Nároky na peniaze za odjazdené kilometre môžu zaniknúť po 2 mesiacoch
 • Pohľadávky na odlučné sa musia uplatniť do 3 mesiacov.


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Započítanie rodičovskej dovolenky na zvýšenie platu v rozsahu 10 mesiacov na dieťa
 • 6-mesačná ochranná lehota pre učňov po ukončení učňovskej prípravy
 • Výročný bonus (odmena k pracovnému výročiu)
 • Skutočná efektívnosť zvyšovania platu
 • Špeciálny príplatok: Vianočný a dovolenkový bonus
 • Vyplatenie vyšších náhrad za cestovné

Weiterempfehlen