Entsendeplattform

Mlečna industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 7,4 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za 7,4 %
  • Povišanje dnevnic za 6,9 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 8,0 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 2.062,08 € do 2.378,91 €
  • Kvalificirana dela: € 2.500,27


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 837,00
v 2. letu vajeništva: € 1.077,00
v 3. in 4. letu vajeništva: € 1.556,00


Nadomestila/dodatki
Dodatki za voznike viličarjev, voznike cistern za zbiranje mleka, enega voznika vlačilca s priklopnikom in polpriklopnikom, dodatek za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov
Za delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v
5 mesecih
po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade