Entsendeplattform

Mliekárenský priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd a platov podľa KZ o 7,4 %
  • Zvýšenie príplatkov za odpracované roky o 7,4 %
  • Zvýšenie stravného o 6,9 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 8,0 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 2 062,08 € do 2 378,91 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: € 2 500,27


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 837,00
v 2. ročníku: € 1 077,00
v 3. a 4. ročníku: € 1 556,00


Prídavky/Príplatky
Prídavky pre vodičov vysokozdvižných vozíkov, vodičov zberných nádrží na mlieko, vodičov návesových súprav a kamiónov, príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do
5 mesiacov
po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu