Entsendeplattform

Przemysł mleczarski / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płac oraz pensji w ramach zbiorowych układów pracy o 7,4%
  • Podwyżka dodatków za staż pracy o 7,4%
  • Podwyżka dodatków prowiantowych o 6,9%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 8,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 2062,08 do € 2378,91
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 2500,27


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 837,00
w 2. roku nauki: € 1077,00
w 3. i 4. roku nauki: € 1556,00


Dodatki/dopłaty
Dodatki dla operatorów wózków widłowych, kierowców cystern do zbiórki mleka, kierowców w pojedynkę prowadzących ciężarowe zestawy drogowe oraz ciągniki siodłowe z naczepą, dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu
5 miesięcy
od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe