Entsendeplattform

Kovinska dejavnost / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 3,0–3,3 %
  • Povišanje dejanskih plač za 3,0–3,3 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za do 14 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.439,12 do 1.646,15 €
  • Kvalificirana dela: od 2.058,68 do 2.582,48 €
  • Visokokvalificirana dela: Visokokvalificirana dela: od 3.255,64 do 4.593,33 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 620,00
v 2. letu vajeništva: € 800,00
v 3. letu vajeništva: € 975,00
v 4. letu vajeništva: € 1.325,00


Nadomestila/dodatki
Nočno delo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce: 1 mesec, opomba: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 6 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Določba »vse vključeno« (»All In«)

Weiterempfehlen