Entsendeplattform

Kovospracujúci priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zamestnancov súkromného sektora, tlače, novinárov a papierenského priemyslu (Gewerkschaft GPA)


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 3,45 %
 • Zvýšenie skutočných miezd o 3,0 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 3,45 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o 3,45 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o 2,5 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 574,25 € do 1 769,10 €
 • Jednoduché činnosti: od 2 212,44 € do 2 775,36 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: Jednoduché činnosti: od 3 498,80 € do 4 936,40 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 666,31
v 2. ročníku: € 859,75
v 3. ročníku: € 1 047,82
v 4. ročníku: € 1 423,96


Prídavky/Príplatky
Nočná zmena


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je
38,5 hodiny
týždenne.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:

pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca:
1 mesiac,
pozor
: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach
 • Ustanovenie all in