Entsendeplattform

Kovozpracující činnost / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalismus, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2020


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení platů podle kolektivní smlouvy o 2,4 %
 • Zvýšení skutečných platů o 2,4 %
 • Zvýšení odměny učňů o 2,4 %
 • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 2,4 %
 • Zvýšení náhrad výdajů spojených s výkonem zaměstnání o 2,4 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 1 500,00 do 1 685,66 € €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 108,09 do 2 644,46 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: Vysoce kvalifikované činnosti: od 3 333,78 do 4 703,57 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 634,88
ve 2. roce učení: € 819,20
ve 3. roce učení: € 998,40
ve 4. roce učení: € 1 356,80


Příplatky/přirážky
Práce v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
před dokončeným 2. rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. roku 2 měsíce
po dokončeném 5. roku 3 měsíců
po dokončeném 15. roku 4 měsíců
po dokončeném 25. roku 5 měsíců

Pro pracovníky z dělnických profesí: 1 měsíc, pozor: dodržujte ujednání v pracovní smlouvě.


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do 6 měsíců!


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
 • Ustanovení pro All In

Weiterempfehlen