Entsendeplattform

Pleskarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače za 2,9 %
 • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
 • Preprosta dela: € 10,13
 • Kvalificirana dela: od 10,53 € do 11,31 €
 • Visokokvalificirana dela: od 11,44 € do 12,58 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 657,20 €
v 2. letu vajeništva: 795,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.007,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.219,00 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve (npr. dodatek za posebne pogoje dela)


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci/delodajalci:
  • kadar koli
  • do konca koledarskega tedna
  • do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v v roku 6 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 8 tednov!
Po koncu delovnega razmerja morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni obliki v v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 6 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
 • Izredno plačilo božičnice in regresa

Weiterempfehlen