Entsendeplattform

Pleskarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 4,0 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 10,75
  • Kvalificirana dela: od 11,18 € do 12,01 €
  • Visokokvalificirana dela: od 12,15 € do 13,35 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 705,00 €
v 2. letu vajeništva: 850,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.075,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.295,00 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve (npr. dodatek za posebne pogoje dela)


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
Delojemalci/delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v
v roku 6 mesecev
, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati
v roku 8 tednov
!
Po koncu delovnega razmerja morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni obliki v
v roku 3 mesecev
, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 6 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice in regresa