Entsendeplattform

Maliar / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd o 3,35 %
 • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: 9,84 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 10,23 € do 10,99 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 11,12 € do 12,23 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 620,00 €
v 2. ročníku: 750,00 €
v 3. ročníku: 950,00 €
v 4. ročníku: 1 150,00 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaže (napr. sťažené podmienky)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnávateľ:
  • kedykoľvek
  • do konca kalendárneho týždňa
  • do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 8 týždňov !
Po ukončení pracovného pomeru musia byť všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi písomne uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 6 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
 • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen