Entsendeplattform

Malarze / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 4,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: 10,75 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 11,18 € do 12,01 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 12,15 € do 13,35 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 705,00 €
w 2. roku nauki: 850,00 €
w 3. roku nauki: 1075,00 €
w 4. roku nauki: 1295,00 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwość (np. dodatki za pracę w uciążliwych warunkach)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
Przez pracownika/pracodawcę: od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 6 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy
w przeciągu 8 tygodni wnieść pozew do sądu
!
Po rozwiązaniu stosunku pracy wszelkich roszczeń przeciwko pracodawcy wynikających ze stosunku pracy należy dochodzić w formie pisemnej
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 6 miesięcy wnieść pozew do sądu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego