Entsendeplattform

Malíři / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd o 2,9 %
 • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: 10,13 €
 • Kvalifikované činnosti: od 10,53 € do 11,31 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 11,44 € do 12,58 €


Odměna učňů
1. rok učení: 657,20 €
2. rok učení: 795,00 €
3. rok učení: 1 007,00 €
4. rok učení: 1 219,00 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž (např. příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí)


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec/zaměstnavatel:
  • kdykoli
  • do konce kalendářního týdne
  • do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do šesti měsíců, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do osmi týdnů uplatněny soudní cestou!
Po zrušení pracovního poměru musí být veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli uplatněny písemně do tří měsíců, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do šesti měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
 • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou

Weiterempfehlen