Entsendeplattform

Dejavnost prevoza z dostavnimi vozili / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje urne postavke po kolektivni pogodbi za 1,75 %


Minimalna plača
  • Minimalna plača: € 1.532,78


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
Dodatek za nadurno delo: 50 %


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
do 1 leta 1 teden
do 5 let 2 tedna
več kot 5 let 3 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 3 mesecih in v pisni obliki!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa