Entsendeplattform

Drobná preprava / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie hodinovej mzdy KZ o 4,5 %


Minimálna mzda
  • Minimálna mzda: € 1 601,98


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je
40 hodín
týždenne
Príplatok za nadčasy
: 50 %


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:

až do 1 roka 1 týždeň
menej ako 5 rokov 2 týždne
viac ako 5 rokov 3 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť
písomne uplatnené do 3 mesiacov
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu