Entsendeplattform

Drobna działalność transportowa / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac godzinowych na mocy układu zbiorowego pracy o 4,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Płaca minimalna: € 1601,98


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
40 godzin

Dodatek za nadgodziny
: 50%


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:

do 1 roku 1 tydzień
do 5 lat 2 tygodnie
ponad 5 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy na piśmie w przeciągu
3 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego