Entsendeplattform

Przemysł substytutów kawy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 7,3%
  • Podwyżka dodatku za staż pracy o 7,3%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczniów zawodu o 7,3%
  • Klauzula uprzywilejowania dotycząca zachowania nadpłaty


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: € 1832,89
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2018,11 € do 2325,02 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: 813,76 € 935,82 €
w 2. roku nauki: 1046,26 € 1203,20 €
w 3. roku nauki: 1511,26 € 1737,95 €
w 4. roku nauki: 1627,51 € 1871,64 €
Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 marca 2014 i którzy przed rozpoczęciem nauki zawodu a po ukończeniu dziewiątej klasy (szkoły obowiązkowej) przez kolejne trzy lata uczyli się zawodu, ukończyli kształcenie wstępne wyrównawcze lub uczęszczali do szkoły.


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
  • Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe