Entsendeplattform

Výroba kávových produktů / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o Ø 2,35 %
  • Zvýšení příplatků podle služebního stáří o 2,35 %
  • Zvýšení odměny učňů o 2,3 %
  • Doložka o zvýhodnění pro zachování přeplatku


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: € 1 639,18
  • Kvalifikované činnosti: od 1 804,83 € do 2 079,30 €


Odměna učňů
Tabulka I Tabulka II
1. rok učení: 727,80 € 837,00 €
2. rok učení: 935,70 € 1 076,10 €
3. rok učení: 1 351,50 € 1 544,20 €
4. rok učení: 1 455,50 € 1 673,80 €
Tabulka II platí pro učně, jejichž učební poměr začal po 1. březnu 2014 a kteří se před začátkem učebního poměru po devátém ročníku školy (povinné školní docházce) vzdělávali další tři roky, absolvovali předběžnou odbornou přípravu nebo navštěvovali nějakou školu.


Příplatky/přirážky
Příplatky za služební stáří


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do pěti měsíců od svého vzniku, případně oznámení, jinak zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance

Weiterempfehlen