Entsendeplattform

Hotelové a reštauračné služby / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
Rámec: 1. mája 2019 – platy od 1. mája 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ priemerne o 2,76 %
  • Zvýšenie nočných príplatkov na 23,00 €
  • Zvýšenie za cudzí jazyk na 31,50 €


Minimálna mzda
  • Minimálna mzda 1 540,00 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 760,00 €
v 2. ročníku: 860,00 €
v treťom ročníku: 980,00 €
v 4. ročníku: 1 075,00 €


Príplatky
Príplatky za oblečenie, za cudzí jazyk, nočný príplatok


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 % príplatok


Výpovedné lehoty
V skúšobnej dobe 14 dní pre obidve strany.


Pozor: Zánik pohľadávok
Mzdové pohľadávky zaniknú, ak neboli písomne uplatnené štyri mesiace po ukončení pracovného pomeru. Táto lehota sa predlžuje o čas, o ktorý sa oneskorila posledná výplatná listina zo zavinenia zamestnávateľa.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
V súlade s doplnkom kolektívnej zmluvy pre spolkové krajiny Viedeň, Štajersko, ako aj v súlade s dohodou o mzde pre Dolné Rakúsko a Burgenland sú zamestnanci s vyučením v odbore rovnocenní s odbornými pracovníkmi.

Weiterempfehlen