Entsendeplattform

Działalność hotelarsko-gastronomiczna / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
Ramy: 1 maja 2019 – płace 1 maja 2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy średnio o 2,76%
  • Podwyżka dodatku za pracę w nocy do 23,00 €
  • Podwyżka dodatku za znajomość języków obcych do 31,50 €


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Płaca minimalna 1540,00 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 760,00 €
w 2. roku nauki: 860,00 €
w 3. roku nauki: 980,00 €
w 4. roku nauki: 1075,00 €


Dodatki
Ryczałt na odzież, dodatek za znajomość języków obcych, dodatek za pracę w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły dodatek w wysokości 50%


Okresy wypowiedzenia
Po okresie próbnym 14 dni dla każdej ze stron.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia płacowe przepadają, gdy nie będą dochodzone w formie pisemnej w okresie czterech miesięcy po zakończeniu stosunku pracy. Okres ten ulega przedłużeniu o okres czasu zawinionego przez pracodawcę opóźnienia w sporządzeniu ostatniego rozliczenia płac.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Na mocy dodatkowego zbiorowego układu pracy dla krajów związkowych Wiedeń, Styria oraz umowy płacowej dla Dolnej Austrii i Burgenland, pracownicy, którzy ukończyli szkołę zawodową zrównani są z pracownikami wykwalifikowanymi.

Weiterempfehlen