Entsendeplattform

Hotelnictví a pohostinství / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
Rámec: 1. května 2019 – mzdy 1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy v průměru o 3,7 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Minimální mzda 1 629,00 €


Odměna učňů
1. rok učení: 815,00 €
2. rok učení: 925,00 €
3. rok učení: 1 055,00 €
4. rok učení: 1 145,00 €


Příplatky
Ošatné, příplatek za znalost cizího jazyka, příplatek za práci v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50% příplatek


Výpovědní lhůty
Po zkušební době čtrnáctidenní pro obě strany.


Upozornění: Zánik nároků
Mzdové nároky zanikají, pokud nejsou písemně uplatněny do
čtyř měsíců
po ukončení pracovního poměru. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, o kterou bylo poslední mzdové vyúčtování v důsledku zavinění na straně zaměstnavatele provedeno opožděně.


Další vymoženosti sociální politiky
Prostřednictvím dodatkové kolektivní smlouvy pro spolkové země Vídeň a Štýrsko a mzdové dohody v Dolním Rakousku a Burgenlandu mají pracovníci po absolvování příslušné odborné školy stejné postavení jako odborní pracovníci.