Entsendeplattform

Tesarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivni pogodbi za 3,0 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 2.000,10 do 2.217,06 €
  • Kvalificirana dela: od 2.217,06 € do 2.366,22 €
  • Visokokvalificirana dela: € 2.366,22 do 2.662,85 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 693,26 €
v 2. letu vajeništva: 925,47 €
v 3. letu vajeništva: 1.388,21 €
v 4. letu vajeništva: 1.849,25 €


Nadomestila
Različni dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost za določena dela


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
  • Delojemalci: od kadar koli do 3 tedne, vsakič do zadnjega delovnega dne v koledarskem tednu
  • Delodajalci: od kadar koli do 3 tedne, vsakič do zadnjega delovnega dne v koledarskem tednu


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v 6 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Po zaključku delovnega razmerja je treba vse zahtevke iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predložiti v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v 3 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo odpravnine
  • Posebni prejemek božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen