Entsendeplattform

Cieśle / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 4,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: 13,15 € do 14,57 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 15,08 € do 15,55 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 16,16 € do 17,49 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 4,58 €
w 2. roku nauki: 6,14 €
w 3. roku nauki: 9,15 €
w 4. roku nauki: 12,17 €


Dodatki
Różne dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych dla określonych czynności.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • Przez pracownika
  : w każdej chwili do 4 tygodni, zawsze z ostatnim dniem pracy tygodnia kalendarzowego
 • Przez pracodawcę
  : w każdej chwili do 4 tygodni, zawsze z ostatnim dniem pracy tygodnia kalendarzowego


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 6 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
Po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku odmowy przez pracodawcę należy w celu dochodzenia roszczeń
wnieść w przeciągu 3 miesięcy pozew do sądu
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
 • wypłata świadczenia rozłąkowego
 • wypłata specjalna dodatku bożonarodzeniowego
 • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG