Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 9,80 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: 14,44 € do 15,37 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 16,56 € do 17,07 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 17,74 € do 19,20 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 5,31 €
w 2. roku nauki: 7,08 €
w 3. roku nauki: 10,03 €
w 4. roku nauki: 13,33 €


Dodatki
Różne dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych dla określonych czynności.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • Przez pracownika
  : w każdej chwili do 4 tygodni, zawsze z ostatnim dniem pracy tygodnia kalendarzowego
 • Przez pracodawcę
  : w każdej chwili do 4 tygodni, zawsze z ostatnim dniem pracy tygodnia kalendarzowego


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 6 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
Po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku odmowy przez pracodawcę należy w celu dochodzenia roszczeń
wnieść w przeciągu 3 miesięcy pozew do sądu
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
 • wypłata świadczenia rozłąkowego
 • wypłata specjalna dodatku bożonarodzeniowego
 • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG