Entsendeplattform

Cieśle / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,61%
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: 12,11 € do 13,42 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 13,89 € do 14,32 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 14,89 € do 16,12 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 4,20 €
w 2. roku nauki: 5,60 €
w 3. roku nauki: 8,40 €
w 4. roku nauki: 11,19 €


Dodatki
Różne dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych dla określonych czynności.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • Przez pracownika: w każdej chwili do 3 tygodni, zawsze z ostatnim dniem pracy tygodnia kalendarzowego
  • Przez pracodawcę: w każdej chwili do 3 tygodni, zawsze z ostatnim dniem pracy tygodnia kalendarzowego


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 6 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! Po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę należy w celu dochodzenia roszczeń wnieść w przeciągu 3 miesięcy pozew do sądu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • wypłata świadczenia rozłąkowego
  • wypłata specjalna dodatku bożonarodzeniowego
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG

Weiterempfehlen