Entsendeplattform

Tesaři / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 2,61 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 12,11 € až 13,42 €
  • Kvalifikované činnosti: od 13,89 € do 14,32 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 14,89 € až 16,12 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 4,20 €
ve 2. roce učení: 5,60 €
ve 3. roce učení: 8,40 €
ve 4. roce učení: 11,19 €


Příplatky
Různé příplatky za práci ve znečištěném prostředí, příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikové příplatky u určitých činností.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: kdykoli až 3 týdny, vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního týdne
  • Zaměstnavatel: kdykoli až 3 týdny, vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního týdne


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny do šesti měsíců, protože jinak zanikají! Po ukončení pracovního poměru musí být všechny nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli uplatněny (i soudní cestou) zásadně do tří měsíců, protože jinak zaniknou! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Úhrada nákladů spojených s přeložením na jiné pracoviště v místě jiném než bydliště
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)

Weiterempfehlen