Entsendeplattform

Dejavnost predelave lesa in umetne mase / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
Mizarji:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,56 %
Dejavnost predelave lesa:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,56 %
Izdelovalci karoserij:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,36 %
Predelovalci umetne mase:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,56 %
Proizvajalci glasbenih instrumentov:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,26%


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 8,67 € do 10,61 €
 • Kvalificirana dela: od 8,92 € do 12,28 €
 • Visokokvalificirana dela: 10,68 € do 12,77 €


Nadomestilo za vajence
Mizarska industrija in mizarska tehnika
Mizarska industrija Mizarska tehnika
v 1. letu vajeništva: 651,26 € 651,26 €
v 2. letu vajeništva: 812,28 € 812,28 €
v 3. letu vajeništva: 951,76 € 1.219,44 €
v 4. letu vajeništva: 1.069,70 € 1.530,20 €
Dejavnost predelave lesa
v 1. letu vajeništva: 619,46 €
v 2. letu vajeništva: 779,46 €
v 3. letu vajeništva: 908,68 €
v 4. letu vajeništva: 983,55 €
Izdelava karoserij, lakiranje karoserij in kolarji
v 1. letu vajeništva: 610,00 €
v 2. letu vajeništva: 770,00 €
v 3. letu vajeništva: 940,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.050,00 €
Dejavnost predelovanja umetne mase in tehnika umetne mase
Dejavnost predelovanja umetne mase Tehnika umetne mase
v 1. letu vajeništva: 670,00 € 670,00 €
v 2. letu vajeništva: 910,00 € 910,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.080,00 € 1.180,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.170,00 € 1.490,00 €
Proizvajalci glasbenih instrumentov
v 1. letu vajeništva: 610,00 €
v 2. letu vajeništva: 760,00 €
v 3. letu vajeništva: 940,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.050,00 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
 • Delojemalci/delodajalci: 1 teden do konca delovnega tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljaviti! Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka, vendar največ do 30. meseca.
 • Posebni prejemek: regres in božičnica

Weiterempfehlen