Entsendeplattform

Dejavnost predelave lesa in umetne mase / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
Mizarji:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,95 %
 • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)
Dejavnost predelave lesa:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,95 %
 • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)
Izdelovalci karoserij:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,45 %
Predelovalci umetne mase:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,55 %
Proizvajalci glasbenih instrumentov:
 • Plače po kolektivni pogodbi in nadomestila za vajence se povišajo za 2,45%


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.463,54 € do 1.730,27 €
 • Kvalificirana dela: od 1.550,14 € do 2.073,20 €
 • Visokokvalificirana dela: 1.803,01 do 2.156,34 €


Nadomestilo za vajence
Mizarska industrija in mizarska tehnika
Mizarska industrija Mizarska tehnika
v 1. letu vajeništva: 635,00 € 635,00 €
v 2. letu vajeništva: 792,00 € 792,00 €
v 3. letu vajeništva: 928,00 € 1.189,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.043,00 € 1.492,00 €
Dejavnost predelave lesa
v 1. letu vajeništva: 604,00 €
v 2. letu vajeništva: 760,00 €
v 3. letu vajeništva: 886,00 €
v 4. letu vajeništva: 959,00 €
Izdelava karoserij, lakiranje karoserij in kolarji
v 1. letu vajeništva: 590,00 €
v 2. letu vajeništva: 760,00 €
v 3. letu vajeništva: 886,00 €
v 4. letu vajeništva: 959,00 €
Dejavnost predelovanja umetne mase in tehnika umetne mase
Dejavnost predelovanja umetne mase Tehnika umetne mase
v 1. letu vajeništva: 650,00 € 650,00 €
v 2. letu vajeništva: 880,00 € 880,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.050,00 € 1.150,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.140,00 € 1.450,00 €
Proizvajalci glasbenih instrumentov
v 1. letu vajeništva: 590,00 €
v 2. letu vajeništva: 740,00 €
v 3. letu vajeništva: 910,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.020,00 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
 • Delojemalci/delodajalci: 1 teden do konca delovnega tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljaviti! Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka, vendar največ do 30. meseca.
 • Posebni prejemek: regres in božičnica

Weiterempfehlen